Денисов, К. Д.

Под нами - Черное море : [воспоминания морского летчика] / К. Д. Денисов. - Москва : Воениздат, 1989. - 318,[2] с. : ил. 21 см - ( Военные мемуары ).

5203004099

89-71713

საგნობრივი რუბრიკები:
Авиация морская в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - Воспоминания и записки
Летчики в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - Воспоминания и записки
Черноморский военно-морской флот в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. - Воспоминания и записки
საზღვაო ავიაცია - დიდი სამამულო ომი 1941-1945. - მოგონებები და შენიშვნები
მფრინავები - დიდ სამამულო ომი 1941-1945. - მოგონებები და ჩანაწერები
შავი ზღვის სამხედრო-საზღვაო ფლოტი - დიდი სამამულო ომი 1941-1945. - მოგონებები და შენიშვნები

UDC: 355.486:358.4(47+57)"1941/1945"(093.3)

63.3(2)722

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას