საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი / ატლასში გამოყენებული რუკები შექმნილია კომპანია გეოანალიტიკას მიერ; გამოც. მუშაობდნენ: გელა ტალახაძე და სხვ; ფოტოები : გიორგი ბაგრატიონი და სხვ.; გამოყენებულია 1 : 200 000 მასშტაბის ტოპოგრაფიული რუკები. - თბილისი : ქარჩხაძის გამომცემლობა, 2012. - 80გვ. : ილ; რუკები.

9789994034550


გეოგრაფია.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს გეოგრაფია
საქართველოს გეოგრაფიული ატლასი

სხვა ავტორები: ტალახაძე, გელა ; ბაგრატიონი, გიორგი, ( 1962- );

UDC: 913(479.22)(084.4)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას