ორბელიანი, სულხან-საბა, მწერალი, მეცნიერი, პოლიტიკური მოღვაწე (1658-1725)

სიტყვის კონა ქართული, რომელ არს ლექსიკონი / სულხან-საბა ორბელიანი ; იორდანაშვილის რედაქციით და წინასიტყვაობით. - თბ. : სახელგამი, 1949 (ბეჭდვითი სიტყვის კომბინატი). - XXXI, 586 გვ.

შენიშვნები: თავფურცელზე მინაწერია: ,,ძვირფას ბატონ ექვთიმეს მის ერთერთ მოწაფეთაგანისაგან სამუზეუმო საქმეებში. 05.04.1950 იორდანიშვილი"

საგნობრივი რუბრიკები:
ლექსიკონები
ქართული ენის ლექსიკონი

სხვა ავტორები: იორდანაშვილი, ს. ;

UDC: 81'374(038)=353.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2017

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას