გვაზავა, მერაბ, (1954-)

ვეფხისტყაოსნის პერსონაჟები / მერაბ გვაზავა ; [რედ.: ზურაბ კიკნაძე]. - ქუთაისი : საგამომცემლო ცენტრი ; ხომლი ენ, 2012. - 143 გვ.

9789941051340


ვეფხისტყაოსანი

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლტიერატურა
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა
ქართული პოემა

სხვა ავტორები: კიკნაძე, ;

UDC: 821.353.1.09-13 გ-44

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას