აბსანძე, გურამ, (1952-)

ქართული სულიერების და სახელმწიფოებრიობის საფუძვლები : (სულის ზრდა, მისია, რაობა, ცივილიზაცია და სხვ.) / გურამ აბსნაძე ; [რედ.: კოტე მიქაძე ] - 459გვ.: ილ.

შენიშვნები: ეძღვნება ზვიად გამსახურდიას და მერაბ კოსტავას ხსოვნას

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის ისტორია
ქართული ცივილიზაციის ისტორია
ქართული სახელმწიფოებრიობა
ქართველთა ეთნოგენეზისი
საქართველოს ისტორია

სხვა ავტორები: მიქაძე, კოტე ;

UDC: 008+271.222+321](479.22)(09)+39(=353.1)+94(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას