სანიკიძე, გუბაზ, (1967-)

უბის ისტორია : ქართული ბასილოგრაფია : მეფეთა ნუსხა / გუბაზ სანიკიძე, ლევან სანიკიძე. - თბილისი, 1992. - 142 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს მეფეები
საქართველოს ისტორიის ქრონოლოგია

სხვა ავტორები: სანიკიძე, ლევან ;

UDC: 929.731+930.24+94](479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას