საქართველოს მეხილეობა : ტ. 1 / ნ. ხომიზურაშვილი ; პ. კაჭარავა ; გ. ბადრიშვილი და სხვა. - თბ. : მეცნიერება, 1969. - 578 გვ. : ილ.

შენიშვნები: წინასიტყვაობა ქართ. , რუს., ინგლ.


ტექსტის ნაწ. რუს., ინგლ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს მეხილეობა

სხვა ავტორები: ხომიზურაშვილი, ნიკოლოზ, , აგრონომი, ( 1900-1971 );

საქართველოს სსრ სოფლის მეურნეობის სამინისტრო

UDC: 634.1/ 7 (479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას