ჩხარტიშვილი, მარიამ, ისტორიკოსი, (1955−)

"მოქცევაჲ ქართლისაჲ" პეტრე იბერის შესახებ = "Conversion of Kartli" on Peter the Iberian" / მარიამ ჩხარტიშვილი. - თბილისი : [გ.გ.], 2013. - 27 გვ.

9789941436680

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართველი წმინდანები

UDC: 271.222(479.22)-36

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას