თაყაიშვილი, ექვთიმე, (1863-1953)

არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი : წგ.1 / ექვთიმე თაყაიშვილი. - ტიფლისი, 1907 (წიგნების გამომცემელი ქართველთა ამხ. სტ.). - IV, 296 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში
არქეოლოგიური კვლევა-ძიება

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას