ბარამიძე, ალექსანდრე, (1902-1994)

ნარკვევები ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან : [წ.] 3 / ალ. ბარამიძე. - თბილისი : სტალინის სახ. თბილისის სახელმწ. უნ-ტის გამ-ბა და სტ., 1952. - 466 გვ.

შენიშვნები: დანართი: პირთა საძიებელი-შედგენილი გივი მიქაძის მიერ, გვ. 449-61. შენიშვნა: "დიდი პატივისცემით პროფ. ე. თაყაიშვილს ავტორისაგან 17.VI. 52".

ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
თავფურცელზე: „ძვირფას ი. გრიშაშვილს ავტორისაგან. 20. VI 52“.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2017

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას