თაყაიშვილი, ექვთიმე, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, საზოგადო მოღვაწე, (1863-1953)

ჩხარის ეკლესიის სიძველენი : (მეორე ნაწილი) / ექვთიმე თაყაიშვილი. - თბ., 1950. - 203-210 გვ. : 9ფ. ილ.

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი: აკად. ს. ჯანაშიას სახ. საქართველოს სახელმწ. მუზეუმის მოამბე. ტ.XVI-B, 1950. დართული აქვს 9 ტაბულა.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას