თაყაიშვილი, ექვთიმე, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, საზოგადო მოღვაწე, (1863-1953)

ჩხარის ეკლესიის სიძველენი / ექვთიმე თაყაიშვილი. - თბ., [195?] - 165-179 გვ. : 11 ფ. ილ.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს არქეოლოგიური ძეგლები

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას