თაყაიშვილი, ექვთიმე, ისტორიკოსი, არქეოლოგი, საზოგადო მოღვაწე, (1863-1953)

სომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები. ნაწ.1/ ექვთიმე თაყაიშვილი. - პარიზი, 1929. - 85-106 გვ. : 2ფ. ტაბ.

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი: კრებულიდან "კავკასიონი" №1-2, 1929.

საგნობრივი რუბრიკები:
უძველესი ქართული წარწერები

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას