თაყაიშვილი, ექვთიმე, (1863-1953)

სომხით-საორბელოს ძეგლების წარწერები : ნაწ.2 / ექვთიმე თაყაიშვილი. - თბილისი, 1951. - 153-175 გვ. : ილ.

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი: სტალინის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის შრომები. ტ. 43. 1951.

საგნობრივი რუბრიკები:
უძველესი ქართული წარწერები

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას