ლომთათიძე, გიორგი, (1914-1971)

ახალაღმოჩენილი აკლდამა მცხეთაში / გიორგი ლომთათიძე, ციციშვილი ირაკლი. - თბ., 1951. - 641-648 გვ.

შენიშვნები: ცალკე ამონაბეჭდი: საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. ტ.XII, №10, 1951. პირველ გვერდზე მინაწერია: ბ-ნ ექვთიმეს პატივისცემით და სიყვარულით გ. ლომთათიძისაგან.

ბიბლიოგრ. : გვ.648 (16 სხნდ).

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური ძეგლები საქართველოში

სხვა ავტორები: ციციშვილი, ირაკლი, , არქიტექტორი, ხელოვნებათმცოდნე, ( 1918-2001 );

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას