ინგოროყვა, პავლე, (1893-1983)

Rustaveliana [რუსთაველიანა] I : ვეფხის ტყაოსნის თარიღი. შოთა რუსთველის ვინაობა / პავლე ინგოროყვა. - ტფ. : სახელგამი, 1926. - X, 380 გვ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა

UDC: 821.353.1.092[რუსთაველი]

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას