მუსხელიშვილი, ლევან, (1900-1942)

არქეოლოგიური ექსკურსიები მაშავრის ხეობაში / ლ. მუსხელიშვილი. - თბილისი : საქართველოს სახელმწიფო მუზეუმი, 1941. - XV,105 გვ. : 8 ფ. ილ.


სათაური ქართულ, რუსულ და ფრანგულ ენებზე.
რეზიუმე რუს. და ფრანგ. ენებზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს არქეოლოგია.

UDC: 902.6(47.922)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას