კლდიაშვილი, დავით, (1862-1931)

მოთხრობები : ტ. 1 / დ. კლდიაშვილი ; ს. კლდიაშვილის რედ. ; წინასიტყვ. ავტ.: გ. ნატროშვილი. - ტფილისი : ფედერაცია, 1933 (კომუნისტი-ს სტ.). - [LI], 378 გვ. - ( ქართული კლასიკური მწერლობა ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული მოთხრობები

სხვა ავტორები: კლდიაშვილი, სერგო ; ნატროშვილი, გ. ;

UDC: 821.353.1-32

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას