თაყაიშვილი, ექვთიმე, (1863-1953)

არხეოლოგიური მოგზაურობანი და შენიშვნანი : წ. 2 / ე[ქვთიმე] თაყაიშვილი. - ტფილისი, 1914 (ს. ლოსაბერიძის სტ.). - IV, 304 გვ.

ბიბლიოგრაფია ტექსტის შენიშვნებში.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას