ილია ჭავჭავაძე და ქართული ეროვნული ცნობიერება / ვახტანგ გურული, თეა წითლანაძე, გიორგი ქავთარაძე, ბოჩო შურღაია ; [რედ. დიმიტრი შველიძე]. - თბილისი : უნივერსალი, 2009. - 193 გვ.

9789941126741


ჭავჭავაძე, ილია, 1837-1907 მწერალი,

ქართული ლიტერატურის ისტორია ქართული ლიტერატურის კრიტიკა ქართული პუბლიცისტიკის ისტორია ჭავჭეავაძე,ი.

821.353.1.09+821.353.1(092 ჭავჭავაძე,ი.)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას