შრომების კრებული : 2016 / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, მიხეილ ნოდიას სახელობის გეოფიზიკის ინსტიტუტი. - თბილისი, 2016. - v. :

გეოფიზიკა ატმოსფეროს ფიზიკა ამინდის მოდიფიკაცია

550.3+551.5+551.509.61+556.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას