ფირცხალავა, სამსონ, (1872-1952)

თამარ მეფე : (ისტორიული სახეები) / ს. ფირცხალავა. - პარიზი, 1939. - 48 გვ.

შენიშვნები: თავფურცელზე მინაწერი: "ძვირფას ექვთიმე თაყაიშვილს ძღვნად ავტორისაგან". 1.III. 39.


თამარ მეფე, ((დაახლ. 1160-1213 ან 1210, 1207)) (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია

UDC: 94(479.22)"11:12"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას