ბურჭულაძე, გენადი

ზმნური სიტყვაწარმოება ლაკურ ენაში / გ. ბურჭულაძე ; საქართველოს სსრ მეცნირებათა აკადემია, არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი. - თბ. : მეცნიერება, 1993. - 128 გვ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 110-120.


რეზ. რუს. ენ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ლაკური ენა
სიტყვაწარმოება ლაკურ ენაში
ზმნური სიტყვაწარმოება ლაკურ ენაში

საქართველოს სსრ მეცნირებათა აკადემია არნ. ჩიქობავას სახელობის ენათმეცნიერების ინსტიტუტი

UDC: 811.351.21

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას