ზედელაშვილი, სარდიონ

კავკასიის ისტორიული გეოგრაფიის ნარკვევები : (დამხმ. სახელმძღვ. თსუ კავკასიოლ. ინ-ტის სტუდენტებისათვის) / სარდიონ ზედელაშვილი. - თბილისი : უნივერსალი, 2012. - 187 გვ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 185-186

ინაარსი: ჩრდილო კავკასიელთა სამოსახლოები ძველ ეპოქაში; სამხრეთ კავკასიელთა სამოსახლოები ძველ ეპოქაში; უცხო ტომების შემოდინებანი და ადგილობრივი ეთნოსების განსახლება ჩრდილოეთ კავკასიაში უძველეს და ანტიკურ პერიოდში; ჩრდილო კავკასიელთა განსახლება და საცხოვრისები V-X საუკუნეებში; ჩრდილო კავკასიელთა განსახლება და პოლიტიკური პროცესები X-XV საუკუნეებში; პოლიტიკური პროცესები და ჩრდილო კავკასიელთა ტერიტორიები XVI-XVIII სს. [და სხვ.]


ტექსტი პარალ. ქართ., ინგლ., რუს. ენებზე.

9789941178443

საგნობრივი რუბრიკები:
კავკასიის ისტორიული გეოგრაფია
კავკასიის გეოგრაფია
სახელმძღვანელო

UDC: 913+911.3](479)(075)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას