ბაქრაძე, დიმიტრი, (1826-1890)

არქეოლოგიური მოგზაურობა გურიასა და აჭარაში : (ატლასითურთ) / დიმიტრი ბაქრაძე ; [რედ. ხარიტონ ახვლედიანი ; თარგმნა არჩილ ტოტოჩავამ]. - ბათუმი : საბჭოთა აჭარა, 1987. - XVI ; 303 გვ. : დანართი.

შენიშვნები: ფაქს. გამოც. : სანქტპეტერბურგი, 1878.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია
არქეოლოგიური გათხრები გურიაში
არქეოლოგიური გათხრები აჭარაში
არქეოლოგიური ატლასები

სხვა ავტორები: ახვლედიანი, ხარიტონ, ( 1904-1992 ); ტოტოჩავა, არჩილ ;

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას