გენდერის წახნაგები = Manifold angles of gender : [საერთაშორისო კონფერენციის "გამადიდებელი შუშით დანახული გენდერის წახნაგები". მასალები, 26-27 ნოემბერი, 2012] : პოლონეთი, რუსეთი, საქართველო, უკრაინა / მთ. რედ. დავით გაბუნია; ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო. - თბილისი : ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხ. კავკასიის რეგიონ. ბიურო, 2013. - 96, 84 გვ.

შენიშვნები: წაღმა-უკუღმა გამოცემა. შენიშვნები - წყაროები: გვ. 87-96.


ტექსტი ქართ. და ინგლ..

9789941055027

საგნობრივი რუბრიკები:
ქალთა უფლებები
გენდერული თანასწორობა
ქალთა ემანსიფიკაცია
საერთაშორისო კონფერებცია

სხვა ავტორები: ცოფურაშვილი, თამარ, ; ფუშარა, მალგოჟატა ; საბედაშვილი, თამარ ;

ჰაინრიჰ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიურო.

UDC: 396+342.726-055.2+316.423.6+396.1](063)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას