ბარამიძე, ალექსანდრე, (1902-1994)

ნარკვევები ქართული ლიტერატურის ისტორიიდან : წგ.4 / ალექსანდრე ბარამიძე ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ; შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ინსტიტუტი. - თბილისი : მეცნიერება, 1964. - 451 გვ.

შენიშვნები: ი. გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა-მუზეუმის კატალოგი.
ფორზაცზე: „ძვირფას იოსებ გრიშაშვილს დიდი სიყვარულით. ავტორისაგან. 15. X. 64“.

შინაარსი: რუსთველოლოგიური პრობლემატიკა; ძველი მწერლობა; კრიტიკულ-ბიბლიოგრაფიული წერილები.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული ლიტერატურის ისტორია
ქართული ლიტერატურის კრიტიკა

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, შოთა რუსთაველის სახელობის ქართული ლიტერატურის ისტორიის ინსტიტუტი

UDC: 821.353.1.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას