მათიაშვილი, ნანა

გვიანელინისტური ხანის სატაძრო კომპლექსი : ვანი X Vani = Late hellenistic temple complex of vani / ნანა მათიაშვილი ; საქართველოს ეროვნული მუზეუმი ; ოთარ ლორთქიფანიძის არქეოლოგიის ცენტრი ; [რედ. რამინ რამიშვილი]. - თბ. : მწიგნობარი, 2013. - 231 გვ. : ტაბულები

შენიშვნები: შემოკლებათა განმარტება გვ. 226 ; საძიებლები გვ. 227 - 230 ; ტაბულები გვ. 153 - 218.

ბიბლიოგრ. : გვ. 219 - 225.

რეზიუმე ინგლ..


ტექსტის ნაწ. ინგლ..

978-9941-450-07-5

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს არქეოლოგია

სხვა ავტორები: რამიშვილი, რამინ, ;

საქართველოს ეროვნული მუზეუმი

UDC: 902.6(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას