საქართველოს არქეოლოგიის საკითხები : კრ. 3 / ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, არქეოლოგიური კომისია. - თბილისი : მეცნიერება, 1985. - 129 გვ. : 17 ფ. ილ.

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგია
საქართველოს არქეოლოგია
არქეოლოგიური გათხრები საქართველოში

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი არქეოლოგიური კომისია

UDC: 902.2(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას