საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები : ტ. 1 : ზვიად გამსახურდია უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე (1990-1991) : ოფიციალური დოკუმენტები, მიმართვები და ინტერვიუები / საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა, პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება ; შემდგ. მზია ხოსიტაშვილი. - თბილისი , 2013. (შპს "ირიდა"), - 351 გვ. - ( საქართველოს სახელმწიფოს ხელმძღვანელები, 1987-5576 ).

შენიშვნები: ბიბლიოგრ. საძიებელი: გვ. 346-351.

9789941062476


გამსახურდია, ზვიად, (1939-1993) მეცნიერი, (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს სახელმწიფოს მეთაური
ორატორული დიალოგები
მოხსენებები

სხვა ავტორები: ხოსიტაშვილი, მზია ;

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა. პარლამენტის სამეცნიერო-საინფორმაციო უზრუნველყოფის განყოფილება

UDC: 342.511(479.22) + 821.353.1-5 + 821.353.1-83+ 929(092გამსახურდია)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას