კლდიაშვილი, დავით, (1862-1931)

თხზულებათა სრული კრებული : 2 ტომად : ტ. 2 / დავით კლდიაშვილი ; წინასიტყვ. ავტ. : ს. ჭილაია. - თბილისი : საბჭოთა მწერალი, 1952. - 404 გვ. : ფაქს. - ( ქართული კლასიკური მწერლობა ).

შენიშვნები: დანართი: "შენიშვნები ს. კლდიაშვილი", გვ. 389-94.
"დავით კლდიაშვილის ლექსიკონი-მ. ალავიძე", გვ. 395-402.

შინაარსი: ირინეს ბედნიერება; დარისპანის გასაჭირი; უბედურება; ჩემი ცხოვრების გზაზე.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ლიტერატურა
ქართული პროზა

სხვა ავტორები: ჭილაია, სერგი, ;

UDC: 821.353.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას