ლომთათიძე, ჭოლა, 1879-1915

თხზულებათა სრული კრებული : მოთხრობები / ჭოლა ლომთათიძე ; [რედ. სერგი ჭილაია]. - საბჭოთა მწერალი, 1956. - 604 გვ. - ქართული კლასიკური მწერლობა .

ლიტერატურა ქართული ლიტერატურა ქართული პროზა ქართული მოთხრობები

821.353.1-32

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას