მაკალათია, სერგი, მწერალი, ისტორიკოსი, ეთნოგრაფი (1893-1974)

თუშეთი / სერგი მაკალათია ; საქ. გეოგრაფიული საზოგადოება. - ტფილისი : 1933. სტამბა პოლიგრაფსკოლისა, - 224 გვ. : 1ფ. რუკა., ილ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ეთნოგრაფია
თუშეთის ისტორია

UDC: 392(=353.1)+94(479.221.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას