რუსთავი : არქეოლოგიური გათხრები 1946-1965 / [რედ. ც. ჩიკოიძე], საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი, არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი, საქართველოს არქეოლოგიური აკადემია - თბილისი : მეცნიერება, 1988. - 93გვ.: ტაბულა

შენიშვნები: ტექსტი ქართილ და რუსულ ენებზე


Rustavi

საგნობრივი რუბრიკები:
არქეოლოგიური გათხრები რუსთავში

სხვა ავტორები: ჩიკოიძე, ც. ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია ივ. ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის, არქეოლოგიისა და ეთნოგრაფიის ინსტიტუტი არქეოლოგიური კვლევის ცენტრი საქართველოს არქეოლოგიური აკადემია

UDC: 902.2(479.22-21)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას