ქართლის ცხოვრება. ტ. 4 : აღწერა სამეფოსი საქართველოსა : ტექსტი დადგენილი ყველა ძირითადი ხელნაწერის მიხედვით ს. ყაუხჩიშვილის მიერ / ვახუშტი ბატონიშვილი ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი. - თბ. : საბჭ. საქართველო, 1973. - 1102 გვ..

ლექსიკონი და საძიებელი: გვ. 917-1102.

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველოს ისტორია
საქართველოს ისტორიის წყაროები

სხვა ავტორები: ვახუშტი ბაგრატიონი, ( 1696-1757 ); ყაუხჩიშვილი, სიმონ, , ისტორიკოსი, მეცნიერი, ( 1895-1981 );

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია, აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტი.

UDC: 94(479.22)(093) + 930.22/27(479.22)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას