ქალთა უფლებრივი მდგომარეობა და გენდერული თანასწორობა / საქართველოს სახალხო დამცველი. - თბილისი : საქართველოს სახალხო დამცველი, 2016. - 57 გვ.

შენიშვნები: წაღმა-უკუღმა წიგნი: Women's rights and gender equality

საგნობრივი რუბრიკები:
ქალთა უფლებები საქართვლოში
გენდერული თანასწორობა
სახალხო დამცველის ანგარიში

საქართველოს სახალხო დამცველი

UDC: 342.726-055.2(479.22)+316.346.2

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას