საერთაშორისო კონფერენცია "გეოფიზიკის აქტუალური პრობლემები" = Advanced Problems in Geophysics / ივ.ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მ. ნოდიას გეოფიზიკის ინსტიტუტის 80 წლისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის შრომები ; რედაქტორი ჯ. ქირია. - 2014. - 232 გვ. : ილ.

რეზიუმე ინგლ. ქართუ. რუსულ ენებზე.

გეოფიზიკა კონფერენციის მასალები

550.8(063)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას