პერინდოპრილი = perindopril : გამოგონების პატენტი [ = Patent for invention] : (11) GE PI 2010 5036 B : (51) C 07 K 5/062 (IPC, 2006) / დჰარმარაჯ რამაჩანდა რაო, რაჯენდრა ნარაიანრაო კანკან. - - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2010 07 12 #13. - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 16 გვ. მუხლები: 4 დამოუკიდებელი; 3 დამოკიდებული. ფიგურა: 1.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

პერინდოპრილის ტერტ-ბუტილამინის მონოჰიდრატი ფორმულით (I) გამოგონება განეკუთვნება პერინდოპრილის ფარმაცევტულად მისაღები მარილის და მისი ახალი პოლიმორფული ფორმის დამზადების ხერხს.

5036 ge B 20100712 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
სამკურნალო საშუალება
მედიცინა
წამალი
მედიკამენტი

სხვა ავტორები: რაო, დჰარმარაჯ რამაჩანდა , (IN) გამომგონებელი ; კანკან, რაჯენდრა ნარაიანრაო , (IN) გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C 07 K 5/062; A61P9/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას