Сводный каталог книг на иностранных языках, изданных в России в XVIII веке, 1701-1800 : Т. 3 : S-Z : Прилоджения / Акад. наук СССР. Ордена трудового красного знамени библиотека. - Ленинград : Наука, Ленинградское отд-ние, 1986. - 274 с.

საგნობრივი რუბრიკები:
რუსული საგამომცემლო საქმე
უცხოენოვანი წიგნები
კატალოგი

Акад. наук СССР. Ордена трудового красного знамени библиотека.

UDC: 017.11:002.2(470)"17"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას