ბაახია, გ. შ.

სამშენებლო ხაზვა : დამხმარე სახელმძღვანელო / გ. შ. ბაახია, ა. ა. მარგველაშვილი. - თბილისი : საქართველოს პოლიტექნ. ინ-ტი, 1971. - 218 გვ. : ილ.

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო ხაზვა - სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის

სხვა ავტორები: მარგველაშვილი, ა. ა. ;

UDC: 744:69(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას