ბარსუკოვი, პ.

სამშენებლო ხაზვა : [სახელმძღვანელო პროფ.-ტექნიკური სასწავლებლებისათვის] / პ. ბარსუკოვი. - თარგმანი მე-2 რუს. გამოც. - თბილისი : განათლება, 1969. - 336 გვ. : ილ.

საგნობრივი რუბრიკები:
სამშენებლო ხაზვა - სახელმძღვანელოები უმაღლესი სასწავლებლებისათვის

UDC: 744:69(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას