ჭიჭინაძე, ზაქარია, (1853-1931)

ნიკოლოზ ბესარიონის ძე ღოღობერიძე და ქართული სტამბა 1627-1913 წ. : აღწერილი ზ. ჭიჭინაძის მიერ / ზაქარია ჭიჭინაძე. - თბილისი : სორაპანი, 1916. - 302გვ. : ილ. ფოტო

შენიშვნები: პარალელურ თავფურცელზე: ქართული სტამბა 1627-1916წ. ნიკოლოზ ღოღობერიძე და აღწერა სურათებით იმ პირთა, რომელნიც ქართულ სტამბას და წიგნის ბეჭდვას პატივს სცემენ

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული სტამბა
წიგნის ბეჭდვის ისტორია საქართველოში
საგამომცემლო საქმე
ქართველი პოლიგრაფისტები

UDC: 655.11(479.22)(09)+655.592(479.22)+655.15(479.22)(092)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას