ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი : ტ. 2 : გ / მთ. რედ. გ. ახვლედიანი [და სხვ.] ; არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით ; მეორე ტომის რედ. გიორგი წერეთელი ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - თბილისი : საქ. სსრ მეცნ. აკად. გამ-ბა, 1951 (ბ.ს. კომბ-ტი). - 035 გვ. 1536 სვ.

შენიშვნები: წანართი: ი.ბ. სტალინის შრომები ენის შესახებ და მათი მნიშვნელობა საბჭოთა ენათმეცნიერებისათვის-არნ. ჩიქობავა, გვ. 007-21. შემოკლებითი განმარტება, გვ. 029-34.


პარალ. თავფურ. რუს. ენ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი

სხვა ავტორები: ახვლედიანი, გ. ; ჩიქობავა, არნ. ; წერეთელი, გიორგი ;

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 81'374.3=353.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას