საქართველოს საგარეო ვაჭრობა 2005 = External Trade of Georgia : სტატისტიკური კრებული / საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო, სტატისტიკის დეპარტამენტი ; რედ. გიორგი ყაველაშვილი. - თბილისი, 2006. - 244 გვ.


ტექსტი ქართ. ინგლ. ენაზე.

999406536-X

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველო
საგარეო ვაჭრობა
სტატისტიკა

სხვა ავტორები: ყაველაშვილი, გიორგი ;

UDC: 31:339.5(479.22)"2005"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას