საქართველოს სტატისტიკური წელიწდეული 2006 / საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ; სტატისტიკის დეპარტამენტი. - თბილისი, 2007. - 329 გვ.

9789994006144

საგნობრივი რუბრიკები:
საქართველო
სტატისტიკა
წელიწდეული

საქართველოს ეკონომიკური განვითარების სამინისტრო ; სტატისტიკის დეპარტამენტი

UDC: 311(479.22)(058)"2006"

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას