ქაჯაია, გია

გამოყენებითი ეკოლოგიის საფუძვლები (გარემოს დაცვის ეკოლოგიური პრინციპები) : [სახელმძღვ. უმაღლ. სასწ. სტუდ. / რედ.: ოთარ ნათიშვილი, ირაკლი ელიავა, ირინე ქორქია] ; ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. - თბილისი : სახ. უნ-ტის გამ-ბა, 2002. - 292 გვ.

ბიბლიოგრ.: გვ. 277.

9994013025

საგნობრივი რუბრიკები:
ეკოლოგია
გამოყენებითი ეკოლოგია
სახელმძღვანელო

სხვა ავტორები: ნათიშვილი, ოთარ ; ელიავა, ირაკლი, ; ქორქია, ირინე ;

თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

UDC: 574(075.8)

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას