ფსევდომაკარის თხზულებათა ქართული ვერსია / საქ. სსრ მეცნ. აკად., კ. კეკელიძის სახ. ხელნაწ. ინ-ტი ; ტექსტი გამოსაც. მოამზადა, გამოკვლევა და ლექსიკონი დაურთო გ. ნინუამ ; წინასიტყვ. ავტ.: ელ. მეტრეველი. - თბ. : მეცნიერება, 1982. - 413 გვ. - ( ძველი ქართული მწერლობის ძეგლები ; ტ. 4 ).

საგნობრივი რუბრიკები:
ბიზანტიური ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა
ქართული ლიტერატურის ისტორია და კრიტიკა

სხვა ავტორები: ნინუა, გ. ; მეტრეველი, ე. პ. ;

საქართველოს სსრ მეცნირებათა აკადემია კ. კეკელიძის სახელობის ხელნაწერთა ინ-ტი

UDC: 821.353.1.09 + 821.14'04.09

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას