პოლისტიროლბეტონის ნარევი საკედლე ბლოკების დასამზადებლად = POLYSTYRENE CONCRETE MIX FOR MAKING WALL BLOCKS : გამოგონების პატენტი = Patent for invention : (11) GE P 2013 5922 B : (51) C 04 B 28/00 (IPC, 2006) / სილვა ქემერტელიძე. - ქ. მცხეთა : საქპატენტი, პატენტის გამოქვეყ.თარიღი და ბიულეტენის ნომერი (45): 2013 09 25 #18 - გამოგონებაზე პატენტის სრული ტექსტი - 10 გვ. ; მუხლები: 1 დამოუკიდებელი.

შენიშვნები: - პატენტის სრული აღწერილობისა და ტექსტის მოსანახად ქართულ ენაზე დააწკაპეთ მარჯვენა მხარეს ბმულზე „სხვა ძიებები“ და შემდეგ საქპატენტის შესაბამის ბმულზე.

ბეტონის ნარევი საკედლე ბლოკის დასამზადებლად შეიცავს, მას.%-ში: ცემენტს 15,87÷18,76, ქვიშას 20,92÷23,09, ღორღს 46,90÷50,50, პოლისტიროლს 1,80÷2,89, ცეოლითს 1,58÷1,87 და წყალს 7,21÷8,66.

5922 ge B 2013-09-25 published Sakpatenti

საგნობრივი რუბრიკები:
მშენებლობა
პოლისტიროლბეტონი
კედელი
ბლოკი
საშენი მასალა

სხვა ავტორები: ქემერტელიძე, სილვა, , გამომგონებელი ;

საქართველოს ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი

C04B28/00

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას