ბერნე, ან, (1962-)

პილატე პონტოელის მემუარები : რომანი / ან ბერნე ; ფრანგულიდან თარგმნა მანანა გიგინეიშვილმა. - თბილისი : საქართველოს მაცნე, 2015. - 352 გვ.

9789941163883


პილატე პონტოელი, პრეფექტი (მასზე)

საგნობრივი რუბრიკები:
ფრანგული ლიტერატურა
ფრანგული პროზა
ფრანგული მწერლობა
ფრანგული რომანი

სხვა ავტორები: გიგინეიშვილი, მანანა ;

UDC: 821.133.1-31

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას