ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი : ტ. 8 : ჩ, ც, ძ, წ, ჭ, ხ, ჯ, ჰ / მთ. რედ. გ. ახვლედიანი [და სხვ.] ; არნ. ჩიქობავას საერთო რედაქციით ; მეშვიდე ტომის რედ. ივ. გიგინეიშვილი ; საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია. - თბილისი : მეცნიერება, 1964. - 1651 გვ.


პარალ. თავფურ. რუს. ენ.

საგნობრივი რუბრიკები:
ქართული ენა
ქართული ენის განმარტებითი ლექსიკონი

სხვა ავტორები: ახვლედიანი, გ. ; ჩიქობავა, არნ. ; გიგინეიშვილი, ივანე, ( 1909-1982 );

საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემია

UDC: 81'374.3=353.1

ეროვნული სამეცნიერო ბიბლიოთეკა 2010 - 2019

გაუგზავნე შეკითხვა ან მოთხოვნა ბიბლიოთეკას